سرويس غذاپز

سرويس غذاپز

نمایش سریع

سرویس غذاپز همه کاره مدل ۱۰ پارچه ۸ نفره آروشا

9,750,000 تومان

غذاپز همه کاره ۸ نفره ناخ: - پلوپز- بخارپز- کباب پز- کیک پز- خوراک پز- سرخ کن - گریل کن- تنوری اختراعی بی نظیر شامل مجموعه کاملی از کارایی های تمامی دستگاهها و ظروف پخت و پز آشپزخانه در یک ظرف.قطعات سرویس غذا پزتنور هاردانادایز متوسط. تنور هاردانادایز کوچک. درب هاردانادایز تنور. درب شیشه ای (۲ عدد).قابلمه نچسب تنور با ..

نمایش سریع

سرویس غذاپز همه کاره مدل ۱۰پارچه ۸ سفره آروشا

9,750,000 تومان

سرویس غذاپز همه کاره مدل ۱۰پارچه ۸ سفره آروشا قابلمه آروشا دکتر بیز قابلمه آروشا بیز قابلمه آروشا  دکتر بیز Dr.Biz سرویس غذا پز آروشا سرویس غذا پز آروشا بیز سرویس غذا پز آروشا دکتر بیز سرویس غذا پز آروشا دکتر بیز Dr.Biz سرویس غذاپز همه کاره مدل ۱۰پارچه ۸ سفره آروشا مزایای این سرویس غذاپز: اختراعی بی نظیر شامل مجموعه کاملی از کارایی های تم..

نمایش سریع

سرویس غذاپز همه کاره مدل ۱۱ پارچه ۱۲ نفره آریا

11,500,000 تومان

غذاپز همه کاره ۱۲ نفره ناخ:- پلوپز - بخارپز- کباب پز- کیک پز- خوراک پز- سرخ کن- گریل کن - تنوری اختراعی بی نظیر شامل مجموعه کاملی از کارایی های تمامی دستگاهها و ظروف پخت وپز آشپزخانه دریک ظرف.قطعات سرویس غذا پزتنور هاردآنادایز بزرگتنور هاردآنادایز کوچک قابلمه بزرگ ۱۲ نفره سبد بخارپز درب تنور هاردآنادایزدرب شیشه ای (۲ ع..

نمایش سریع

سرویس غذاپز همه کاره مدل ۱۱ پارچه ۱۲ نفره آریا

11,500,000 تومان

سرویس غذاپز همه کاره مدل ۱۱ پارچه ۱۲ نفره آریا سرویس غذاپز همه کاره مدل ۱۱ پارچه ۱۲ نفره آریا قابلمه ناخ دیجی کالا غذاپز همه کاره ناخ بیز فیلم قابلمه ناخ قابلمه ناخ قيمت ظروف ناخ قابلمه تنوری ناخ قابلمه ناخ قابلمه چندکاره ناخ غذاپز همه کاره ۱۲ نفره ناخ:- پلوپز- بخارپز- کباب پز- کیک پز- خوراک پز- سرخ کن- گریل کن- تنوری اختراعی بی نظیر شامل مجمو..

نمایش سریع

سرویس غذاپز همه کاره مدل ۸ پارچه ۸ نفره اریکا

7,750,000 تومان

غذاپز همه کاره ۸ نفره ناخ: - پلوپز- بخارپز- کباب پز- کیک پز- خوراک پز- سرخ کن - گریل کن- تنوری اختراعی بی نظیر شامل مجموعه کاملی از کارایی های تمامی دستگاهها و ظروف پخت و پز آشپزخانه در یک ظرف.قطعات سرویس غذا پزتنور هاردانادایز . درب هاردانادایز تنور. درب شیشه ای قابلمه و ماهیتابه.قابلمه نچسب تنور با بدنه هارداندایز.ماهیتاب..

نمایش سریع

قابلمه و سرویس غذا پز همه کاره 8 پارچه دکتر بیز Biz

7,750,000 تومان

قابلمه و سرویس غذا پز همه کاره 8 پارچه دکتر بیز Biz | غذاپز همه کاره ناخپلوپز - بخارپز- کباب پز-کیک پز-خوراک پز - سرخ کن - گریل کن - تنوری اختراعی بی نظیر شامل مجموعه کاملی از کارایی های تمامی دستگاههاوظروف پخت وپز آشپزخانه دریک ظرف صرفه جویی درمصرف سوخت تا پنجاه درصد و صرفه جویی در زمان پخت وپزتا 20درصد برابری حرارت داخل محفظه ..

نمایش 1 تا 6 از 6 (1 صفحه)